2016. szeptember 22., csütörtök

Változott – e valami?

A dudari gyülekezet történetét kutatva akadt kezembe - jobban mondva: kerültek szemeim elé - a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai 1943-ig, melynek címe : „ A késő idők emlékezetében éljenek”. (Pápa, 2013, Pápai Református Gyűjtemények, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kránitz Zsolt.) Tudom, hogy már Bölcsföldi András méltatta a kiadást a Dunántúli Református Lapban, én most egy más nézőpontból szeretném méltatni, és véleményemet megosztani a kedves olvasóval.

A kiadással találkoztam már könyv formában is, csak akkor sajnos nem volt módom megvásárolni, így internetes formában találtam rá, és mondhatom, nehezemre esett kikapcsolni a számítógépet. Bátran ki merem jelenteni, hogy a kiadás nem csak egyháztörténészeknek, hanem un. világi történészeknek is komoly segítséget jelenthet kutatásaikhoz, amennyiben az 1900-1943 közti időszakot vizsgálják.

Ami érdekes: olvasás közben folyamatosan az az érzésem volt, hogy –a két világháborút leszámítva –egyházunkban nem változott semmi. A lelkészek itt is sok esetben panaszkodtak az eklézsia szegénységére, az állami támogatás hiányára, az elvégzendő sok munkára, a presbiterekkel való kapcsolattartás nehézségére. Nagyon sok lelkész panaszkodik az alacsony templomlátogatásra, az úrvacsorával való élés hiányára. Mintha most lettem volna valami egyházmegyei konferencián. A presbiterekkel való kapcsolattartás kapcsán csak zárójelben jegyzem meg, hogy azért jó lenne, ha presbiteri önéletrajzokat is olvashattam volna. (Ez nyilván nem a könyv hibája)

Persze, a kiadványban vannak lelket melengető, Isten hatalmát dicsőítő, kegyelmét megköszönő önéletrajzok is. Így válik egésszé, a mai korba is visszaköszönővé az egész könyv. Egy ilyen lelket melengető önéletrajz Kiss Zoltán volt nyárádi lelkipásztor írásának egy része, amely épp gyülekezetemről, Dudarról  szól :

” Harmadéves koromban, 1906. március 10-én Dudarra exmittáltattam, ahol két hónapig, principálisom haláláig segédlelkész, azután helyettes lelkész voltam 1907. február 16-ig. Másnap böjti úrvacsoraosztás, hétfőn keresztelés, kedden esketés, szerdán prédikációs temetés, csütörtökön március 15-ös ünnep várt rám. Öt nap alatt az újonc káplán - az úrvacsorái kenyér fölvágását sem véve ki - mindenen átesett. Át bizony, még a presbitériumi gyűlésen is……….. Istenem! Csak minél kevesebb presbiteri gyűlést! Mily áldás volna, ha anyagi ügyeket tárgyaló gyűlést lelkésznek nem kellene vezetnie.
 Virágvasárnap után kezdődött húsz és egynéhány konfirmandusom oktatása. Tóth Ferenc kis agendáját adták kezembe; ezen túl, ahogy édesapámtól láttam, evangéliumot olvastattam és magyaráztam. Volt az agendások között egy áttérő római katolikus legény is. Csodálkozva láttam, hogy mennyire szeretik az Evangéliumot. Csütörtökön azt mondtam nekik, hogy holnap Nagypéntek, leckét tanulni nem kell, de a délutáni istentisztelet után én a bibliámmal bejövök az iskolába, aki akar közületek - nem kötelező! -, szintén bejöhet. Ott volt mind! Szombaton hasonlóképpen szóltam. Húsvét I. napján, délután megint ott volt mind. Ekkor az Evangélium tanítása közben észreveszem, hogy egy kicsit nyitva az ajtó. Be akarom tenni, de észreveszem, hogy 3-4 asszony hallgatózik az ajtó előtt. „Tessék bejönni - mondám -, ha szeretik az Evangéliumot.” Bejöttek. És jött az Isten áldása. Húsvét II. nap délután, s attól fogva minden vasár- és ünnepi délután istentisztelet után tele iskola hallgatta az Evangéliumot. Délelőtt és délután tele templom után! Úrvacsorához az egész gyülekezet járult. Reggeli könyörgésekre nyáron, hogy munkára mehessenek, már 5 órakor százával jártunk. Ezt az áldást kerestem más helyeimen is……… Hiába!! Sírva búcsúztam ettől a gyülekezettől. „

A presbiteri gyűlés témáját  kihagytam ebből az idézetből, mivel a presbiteri oldal álláspontjának okait nem sikerült megismernem.

Az idézett rész egy komoly kérdést vet fel. Mi történt az elmúlt száz évben? Nem csak a gyülekezetemmel, hanem az egyházammal is. Tudom, közben volt egy II. világháború, egy iparosítás, Tsz-esités, és a Sátán is nagyon feltalálta magát.

Egy biztos, és ez legyen a reménység: Az Evangélium még mindig ugyanaz. 

Balogh István gondnok


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése