2014. április 29., kedd

Árral szemben vagy Úrral szemben?

Sajnos gyakran tapasztalható a mai posztmodern, folyamatosan átalakuló világban, hogy szerepzavarba kerül az ember. Tudjuk jól, hogy a társadalom hosszú ideje atomizálódik és egyre erőtlenebbek az összetartást segítő kezdeményezések, folyamatok (annak ellenére, hogy egyre–másra tapasztalunk olyan embereket, csoportokat, akik ebbe a sodorba nem kívánnak beállni, létrehozva egy sajátságos szubkultúrát). Ez mind megmutatkozik az el-, és kivándorlásokban, a hagyományos közösségi keretek és korlátok megkérdőjelezésében. Ebben az identitásválságban az ember több-, de inkább kevesebb sikerrel találja meg önmagát, és a korlátlan információ-áramlás sem segíti az eligazodást. Így történhetik meg, hogy ma már nincsen meg a konszenzuson nyugvó igazságkritérium sem. Magyarul: mindenki azt tesz, amit akar, más pedig ne szóljon bele, hiszen mindenkinek megvan a maga igazsága (Tóta W. Árpád: „Plurális társadalomban élünk, ahol a kereszténység nem kivételezett, csak egy termék a polcon.”)*. Az is nyilvánvaló, hogy ennek a jelenségnek meg vannak a következményei.

2014. április 22., kedd

Lelkes jegyzetek egy bibliafordítás margójára

Idén Nagypénteken és Húsvétkor a megszokott hirdetéseken túl valami speciálissal készültem a gyülekezeti tagok számára. Elmondtam nekik, hogy az a Biblia, amelyből felolvastam az aznapi Igét, új, mégpedig nem csak egy pár napja megvásárolt könyv, hanem a legutolsó fordítás legújabb revíziója. Örömmel meséltem az elmúlt évek munkáját, hogy hányan és hányféleképpen dolgoztak azon, hogy most itt lehet a kezemben. 

2014. április 15., kedd

A magyar református istentisztelet olyan kincs, amit ápolni és őrizni kell


Barta Zsolt rédei református lelkész 2013 szeptemberben háromhetes tanulmányúton vett részt Angliában. A tanulás mellett számos istentiszteleten is részt vett. A lentebb közölt interjúban élményeiről és tapasztalatairól számol be.