2013. október 31., csütörtök

Mit jelent nekem a Reformáció?

A Reformációra emlékezvén, ma hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mi is volt annak az igazi alapkérdése. Az alapkérdés nem az volt, hogy miképpen lehetne az egyházat úgymond „megjobbítani”, „megreformálni”,hanem az, hogy az egyház miképpen felel meg Istentől kapott hivatásának. A Reformáció az egyház egyház voltára kérdezett rá. S ha arra a megállapításra jutottak az Ige vezetése alapján, hogy nem mindenben felel meg, márpedig arra jutottak, akkor az természetesen olybá tűnt sokak szemében, mintha a reformátorok valamiféle egyházi ellenzéki mozgalmat indítottak volna, sőt egyenes "új" egyházat akartak volna létrehozni. Holott erről nyilvánvalóan szó sem volt. A Reformációt egyedül az Ige mérlegén megálló igazság érdekelte, s ha képviselői úgy találták, hogy a korabeli egyházi gyakorlat ezen a mérlegen nem áll meg, akkor rettenthetetlen bátorsággal ki is mondták azt.