2015. április 21., kedd

Narratív tér az Apostolok cselekedetei 10–11. fejezetében

Bevezetés

Az Apostolok cselekedetei szerzője rendkívül fegyelmezetten tárja az olvasó elé az evangélium terjedésének útvonalát. A könyv első fejezete szerint a feltámadott Krisztus mennybemenetele előtt így szólt tanítványaihoz: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljön reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” 1,8. Lukácsnak ez az ígéret jelenti az evangélium terjedésének azt a programját, amelyhez művét igazítja. Az evangéliumot tehát először Jeruzsálemben, majd Júdeában és Samáriában, végül a föld minden részén hirdetni fogják.

2015. április 8., szerda

Úrasztali terítők és reménység ruha

Húsvét hajnalban, még az éjszaka csendjében és fénytelenségében feltámadás-köszöntő istentiszteletre gyűlt össze gyülekezetünk ezen a húsvéton is. Ilyenkor mindig katartikus erővel éljük át, hogy az új nap, az új teremtés ajándéka soha nem magánakció vagy valamilyen kellemes érzelmi más-állapot. Ebben az évben az Úr asztalán maradt a nagypénteki fekete terítő. S amikor a húsvéti gyertya a helyére került, oda került a gyászos kalotaszegi írásos minta közepébe.