2012. február 8., szerda

A te fiaid és leányaid………


„ Fiaid és leányaid más nép hatalmába kerülnek, te pedig csak nézed, és  epekedsz utánuk mindennap, de nem tehetsz semmit..” (V.Móz.28:32.)

     Egyházi és világi statisztikák  arról számolnak be, hogy évről évre fogyunk. Fogyunk amiatt, hogy kevés gyermek születik, kevés a keresztelő, sokan halnak meg, elöregedett a társadalom, sok a temetés/.De nem csak e két tényező miatt fogyunk, hanem az elvándorlás miatt is. Fiaink és leányaink nem találják meg a megélhetés lehetőségét úgy, ahogy azt a  21, századbeli  élet megkívánná..Így aztán a TV és az írott sajtó indítására, vagy biztatására…”vágyaiknak sólyomszárnya támad”, s odahagyják őslakuk,s a szülőket és testvéreket. Elmennek „más népek közé” más országokba.


    Legtöbb esetben a fiatalok mennek el, az életerősek,akik által alakulhatna az élet családban és a társadalomban. Sok elvándorló  mondta el, hogy milyen, milyen keserves az élet, a kezdet, más népek között más országban, epekedve gondolnak haza.

    Az itthon maradottak, szülök, nagyszülők is epekednek az eltávozottak után  mindennap s nem tehetnek semmit, ahogy a Szentirásból olvastuk ma.
A sok küzdelemmel, nehéz élettel felnevelt gyermekek nincsenek sok családban, sok templomban vagy az ifjúsági összejöveteleken.. Nézik a szülök az itthon maradottakat, vágyakoznak, de nem tehetnek semmit.

     Vajon miért lett ilyen a világ, miért alakult így az élet -  kérdezik sokan. Miért csonkulnak meg a családok?

Ezekre a kérdésekre a Bibliában találjuk meg  a választ. A Móz.V. könyve 28 .részének első verse így ír:”Ha nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára….nem teljesíted parancsait, rendeléseit….rád jönnek az átkok és megteljesednek rajtad…”

      Elfordult a világ Istentől, mindenki a maga útját járja, Isten rendeléseivel nem törődnek az emberek s ezért fordult visszájára az élet, ezért érte utol a Mózes könyvében megjövendölt és leirt átok, népünket, családjainkat, fiakat leányokat és a szülőket…

     Mit kellene tenni hát, ez mindannyiunk kérdése. Erre a nagy kérdésre szintén Isten Igéje ad választ…..”Ha szorgalmasan hallgatsz a te Istenednek szavára….megtartod parancsait…teljesíted rendeléseit….akkor a földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz az Úr….Reád szállnak mind az áldások és megteljesednek rajtad. „ Áldott lesz a város, áldott lesz a mező….bővölködővé tesz az Úr minden jóban….Megnyitja neked az Úr az Ö drága kincses házát…..az eget, hogy esőt adjon,…..a földet, hogy alkalmas időben megadja neked kezed munkájának gyümölcsét…”.

       Áldott ígéreteket ad előnkbe Isten s afelől meg lehetünk győződve, hogy ezek mind beteljesednek az elsőtől az utolsóig. Az áldást ígérő Istentől  kérjünk segítséget, ne  a Valutaalapban bízzunk, Ne az Európai  Unió bizottságaihoz forduljunk, hanem Jézus Krisztushoz, a mi megváltónkhoz,aki a két kenyeret s az öt halat megsokasította, s Aki ezt megteheti s meg is teszi ma is.

      Emberekben lehetetlen a mi reménységünk, mindenekben tehetetlen az ő segítségük.
Gondoljunk csak az elmúlt őszre….eső helyett por és hamu hullt a földekre. Az eke nem tudta meghúzni a barázdát, mert olyan volt a föld, mint a vas. Az emberek csak álltak, tanácskoztak, mit lehetne tenni ? A kínosan elvetett vetésmag nem kelt ki, nem mozdult a magok csirája, mert nem hullott eső, érccé lett felettünk az ég. Mindez nem magától, Isten ítélete cselekedte ezt a tőle elfordult nemzetség miatt. V.Moz.28:24.

   Ahogy Mózes figyelmeztette népét, úgy figyelmeztet Isten minket. Ne tegyük hallatlanná beszédét,  vegyük komolyan figyelmeztetését, hogy átok helyett áldás szálljon reánk. S mint Istentől megáldott nép gyönyörködjünk  fiainkban és leányainkban. Maradjanak velünk, ne sóhajtozzunk, hanem örvendezzünk az Urban mindenkor s legyen áldott minden család Istenben bízva, benne reménykedve, mert bizony mondom néktek, aki Benne bízik, meg nem csalatkozik, s meg nem szégyenül. Átok helyett áldásban részesül. Ámen                                    

                                                                                                            Balogh Károly 
                                                                                           ny. lelkipásztor, Marosvásárhely

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése