2015. július 17., péntek

Markionék már a spájzban vannak!

Először a teológián találkoztam Markionnal. A kurzus lapjai között lapult, tanait  bebifláztam a többivel együtt. A világot a gonosz  Demiurgosz teremtette….az anyag rossz, szabadulni kell tőle – belső, titkos tudás kell, az fog megszabadítani az anyagtól, a testtől….Jézus jó – teste csak látszat test volt…a zsidók istene haragvó, kegyetlen, az Ószövetséget el kell vetni és mindazt az Újszövetségből, ami hozzá kapcsolódik…. Foszlányok maradtak meg bennem, persze ezekre nyomokban  az újszövetségi  iratokban rábukkantam, mint tévtanításra, amely ellen küzdeni kell. Mindezekkel együtt azt gondoltam, hogy ez már a múlté. Vége.


Szolgálati időm kezdetén, közel húsz éve megvettem Gál Péter könyvét a New Age-ről.  Nagyon nagy hatással volt rám a precíz és széles spektrumú könyv, de még mindig csak azt gondoltam, hogy ezek a jelenségek csak elvétve fordulnak elő hazánkban,inkább  csak  tőlünk nyugatabbra hódít   a New Age.

Eltelt 20 év, a New Age számtalan ága-boga behálózta országunkat is, és az elmúlt félévben arra döbbentem rá, hogy Markion és társai jobban hódítanak, mint valaha!  Nemrég általam nagyrabecsült, tisztelt, szeretett gyülekezeti  tagjaink, aktív biblia órás testvéreim  elejtett megjegyzései gyanakvóvá tettek – gnosztikus tanítások kerítették őket hatalmukba.  Egyre többet beszéltek  az Ószövetség Istenének elfogadhatatlan haragjáról és bosszúállásáról, a két Isten elméletről (jó és rossz), Jézus ítélet és harag nélküliségéről, a látszat testéről,  az Ószövetség elvetéséről, a zsidó nép  szerepének a megkérdőjelezéséről… Nyilvánvalóvá  vált a számomra a forrás is, ahonnan mindezt a „tudást” magukba szívták. Az internet kínál bőséges forrást  a „tudásra”, hiszen  egyes előadóktól több száz órát is lehet hallgatni különféle témákban! Az egyik legnépszerűbb  mai  tanító mesterét Gál Péter a fent említett könyvében  20 évvel ezelőtt a magyarországi New Age előfutárának tartotta. Vonzó, finom csúsztatásokkal teli előadások ezek, s  akinek nincs alapos Biblia ismerete, azok könnyen elfogadják ezt a fajta  „tudást”. 

Végtelenül aggódni kezdtem testvéreimért. Hogyan maradunk tovább egy bibliaórai közösségben? Hiszen más alapokon kezdünk állni! A tévtanítás  közénk áll! Miért történhet ez meg? 
Körülnéztem az interneten a Bibliával kapcsolatos tanításról. Milyen bibliai témájú előadások vannak fent?  Mit tudok ajánlani testvéreimnek, az eddigi helyett mit hallgassanak? 

Számtalan igehirdetést lehet találni az interneten. Nagyon jókat. A prédikáció  műfajban nagyon otthon vagyunk  mi reformátusok. Azonban hiánycikk a vonzó, a mai ember figyelmét felkeltő, a Szentírást  bemutató, magyarázó,  népszerűsítő előadás. Katolikus testvéreinknek van néhány előadássorozata, adventista testvéreinknek még több, illetve a még kisebb egyházaknak is  van egy-egy kereszténységet bemutató előadása, de református talajon  nem találni olyat, ami nem teológus füllel is érthető. Pedig  itt van a hitvédelem ideje! A tévtanítások özönében még leghűségesebb gyülekezeti tagjaink is ki vannak téve a kísértésnek, hogy eltántorodnak az alaptól. 
Olyan jó lenne, ha jól képzett, nagy tudású teológusaink, kiváló előadóink, szónokaink időt szentelnének a hitvédelemre! Persze, nagyon fontosak a biblia órai tanítások, a kereszténység tanításait  kurzus-szerűen bemutató sorozatok (Alpha, Keresztkérdések), de nagyon fontosnak tartom, hogy  a templom, a gyülekezet falain kívül is hangozzanak el  egészséges és tiszta tanítások  a Szentírással kapcsolatban, s ezek legyenek elérhetőek  az interneten is!

Markionék már a spájzban vannak. Egy 2010-ben elhunyt katolikus atya büszkén vallotta magát Markion tanítványának, hangoztatva –többek között- , hogy  „ az Ószövetség nem Isten igéje…” Tanait ma is létező csoportja tovább viszi. Ha körülnézünk gyülekezeteinkben, akkor bizonyára  előbukkannak  a New Age  nyomai más vonatkozásokban is , amikor   kiderül, hogy  keresztény hit mellett jól megfér pl. az asztrológia, vagy az agykontroll (egyébként ez utóbbi lelkészeknek ingyenes!), talán a jóga… 


Itt van a hitvédelem aktív ideje. Hiteles, lendületes, életszerű, mai, nagy háttértudást felmutató bátor kiállásra van szükség. És sok-sok szeretetre. Vajon sikerül-e? 

Kántorné Pólus Ibolya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése