2014. június 17., kedd

Mi SZÁMít?

A mennybemenetel ünnepe és  pünkösd között megfogott Mátyás apostollá választásának története. Jézus már nincs – Szentlélek még nincs – pótcselekvésbe kezdenek a tanítványok. A 12-es kör legyen ismét 12! A hagyomány az hagyomány! A tanítványi körön támadt rést be kell tömni! A múlthoz ragaszkodni kell.  Jézus emléke így kerek, egész.

Eszembe jutnak a saját pótcselekvéseink. Amikor Jézus már csak emlék és a Szentlélek még csak ígéret – gyakran fogunk a rések tömködésébe. Például úgy, hogy a számok bűvöletében élünk.  Az ürességet számokkal próbáljuk pótolni. Az élet többféle területén igaz ez, de most maradjunk a saját házunk táján – egyházunkban. Vannak kimutatásaink, népszámlálási adataink, választói névjegyzékeink, évről-évre gondosan adminisztrált  adataink -  a számaink. Lelkészgyűléseink, egyházmegyei közgyűléseink is tele vannak számokkal, s ha számok megvannak, akkor megnyugszunk. Mindig megborzongok ezen a szón: „Adattári jelentés”. Tele írjuk évről-évre számmal a gyülekezeteink életéről szóló jelentést. Igyekszünk jó színben feltüntetni magunkat, itt-ott kerekítgetünk, egészítgetünk – félünk attól, hogyha a számaink netalántán csökkennek és nem mutatnak a legtöbb esetben növekedést, akkor az bizony rossz színben tüntet föl minket. Számoljuk a hittanosokat, a megkeresztelteket, átlagoljuk a vasárnapi istentiszteleti részvételt, megszámoljuk, hogy hány lány és hány fiú konfirmált. Pontosan vezetjük hányan úrvacsoráztak, hányan szerepelnek a választói névjegyzékben. Így aztán lassan kialakul rólunk egy kép -  ez X.Y. gyülekezet. De tényleg? A „teljesítési igazolás”  elnevezés is zavar, amelyet havonként küldözgetünk az Oktatási Irodába. Persze, rendet kell tartani, a kontroll elengedhetetlen, de valahogy bennem az a gondolat van ezzel kapcsolatban, hogy az elvárás az:  a megfelelő számok a megfelelő helyre kerüljenek, és minden rendben. A teljesítés igazolva. A gépezet működik. Az a lényeg, hogy működjön. Mi SZÁM-ít?

A 12-es tanítványi kör meg volt arról győződve, hogy a gépezet így működni fog. A 12-es kör újra valóban 12-t számlál, megy tovább az élet. Isten azonban közbe szól.  A Szentlélek elsodorja  a 12-es kört, felbomlanak a régi keretek. Mátyásról sem hallunk többé. Azonban hallunk Szentlélek által átformált emberekről, megtérőkről, a megszokott keretek szétfeszüléséről. Isten Lelke újat kezd. Ez a mi toldozgató-foltozgató egyházunknak az egyetlen reménye. Isten Lelke újat kezd – bennünk, velünk. Azt gondolom, hogy ez számít. Ez az egy.

Kíváncsian vettem a kezembe Püski Lajos gyülekezet építésről szóló könyvét, amelynek a címe : Érdeklődéstől  elköteleződésig (Kálvin Kiadó, 2013).  Igen, ez számít, hogy a gyülekezeti tagjainkat, a ránk bízottakat el tudjuk-e juttatni az elköteleződésig, hogy a számok, amelyeket gondosan adminisztrálunk, ne csupán mennyiséget, hanem minőséget is jelentsenek! Soha senki sem kérdezi – mi van a számok mögött. Mi van egy választói névjegyzék mögött, vagy éppen a konfirmáltak számadata mögött. Kevés, nagyon  kevés hangsúlyt fektetünk arra, hogyan lehet tudatos gyülekezet építéssel az elköteleződésre elvezetni mindazokat, akik megjelennek a gyülekezet látókörében. Hiánypótló Püski Lajosnak a fent említett könyve, jó lenne több ilyen, például a falusi gyülekezetekre kidolgozott gyülekezet építési modell, vagy éppen a szórvány helyzetre alkalmazott missziói terv. Többet figyelünk a számokra, mint ami mögöttük van. Aggódunk a számok miatt, a meglévő keretek fenntartása miatt, a hagyományokhoz való görcsös ragaszkodás miatt, s közben azzal, ami tényleg számít, nagyon keveset foglalkozunk.


Jó lenne jobban és többet a lényegre figyelni. Mostanában a falunkban  esővíz elvezetési munkálatok folynak, feltúrták az utcákat, csatornáznak. A csatornák egy patakhoz futnak le, a patak belefolyik a Balatonba. Nekünk is újra kellene csatornázni gyülekezeteinket a Lélek erői, jelenléte számára. Azért, hogy a Lélek ne csak a régi, már-már szűkös és elavult  keretek között, vagy éppen úton-útfélen működjön, hanem legyenek új, vagy felújított csatornáink, amelyek célhoz vezetnek, amelyek egy tudatos koncepciót, tervet hatnak át, amelyek kit-kit a Lényeghez, Jézus Krisztushoz vezetnek.

Kántorné Pólus Ibolya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése